PROJECTE LEGO: "Una revista diferent"

LEGO"Una revista diferent"

LEGO, un sistema per aprendre i practicar. L’ enfocament  d’aprenentatge es basa en un marc "4C” a través del qual els alumnes són lliures d’experimentar i d’explorar a mida que adquireixen coneixements. Se’ls dóna les eines necessàries perquè puguin col·laborar entre ells i  treballar en tasques obertes guiats en tot moment pel professor.

El projecte LEGO, una revista "diferent” és un treball col·laboratiu que porten a terme els alumnes de 3r d’ESO en  llengua catalana i consisteix en redactar en format diari/ revista i amb el material LEGO les notícies escolars que ells consideren que han estat més transcendents durant el curs.

Els alumnes utilitzaran l’StoryStarter de LEGO que és una nova i creativa eina d’aprenentatge que proporciona experiències narratives i convida a crear històries de forma natural i l’StoryVisualizer (aplicació informàtica) que permet combinar paraules i imatges i resoldre problemes narratius que són de difícil resolució només amb paraules. L’aplicació inclou diferents plantilles de disseny creades per proporcionar una plataforma sobre la que treballar.( En el nostre cas un format que s’avingui a la pàgina de diari/revista).

 També et pot interessar...