PROJECTES STEAM

Dins l’hora de complementària de projectes STEAM i per tal de reforçar i ampliar el temari de geometria de l’àrea de matemàtiques, aquest any iniciem els alumnes en la fabricació digital.

Durant unes deu sessions es realitzaran una sèrie d’activitats en les que els alumnes practicaran el que s’anomena una Flipped classroom (classe invertida), on mitjançant uns vídeos tutorials d’aproximadament 5 minuts se’ls explicarà el funcionament del programa SketchUp (programa gratuït de modelatge en 3D) i després ells ho podran practicar a la classe, d’altres cops se’ls hi penjaran tasques o reptes a fer. Finalment s’imprimiran mitjançant una impressora 3D algun dels seus models.

Amb les activitats proposades vol fomentar la creativitat, la recerca, l’experimentació i l’aprenentatge conjunt mitjançant la reflexió sobre els processos de creació i fabricació i posar l’èmfasi en el desenvolupament de projectes interdisciplinars que ofereixin a l’alumnat l’oportunitat de caminar de la idea a l’objecte aplicant continguts curriculars de les diferents àrees i competències personals i d’aprenentatge que promoguin l’èxit escolar, la innovació educativa, la competència tecnològica i l’orientació professional.També et pot interessar...