QUI SOM?

VEDRUNA CARME CARDONA

La nostra escola, VEDRUNA CARME CARDONA, és un centre concertat per la Generalitat de Catalunya. Això vol dir que, tot i que la iniciativa de la seva creació i ideari és privada, es sosté amb fons públics perquè en la pràctica esdevé un servei públic.

El col·legi va ser fundat l’any 1831 per la Congregació de Germanes Carmelites Vedruna com una escola per nenes, en una època en que l’estat només escolaritzava els nens.

La fundadora d’aquesta congregació, avançant-se als seus temps, valorava la necessitat de l’educació de la dona i, aprofitant la petició de l’Ajuntament de Cardona que les seves germanes atenguessin els malalts, ho va fer coincidir també amb la primera escola per nenes de l’època.

Des dels anys 80 del segle XX acull alumnes d’ambdós sexes i ofereix, a les famílies que ho desitgen, servei educatiu pels seus fills des dels zero fins als setze anys, que és l’edat en què finalitza l’Educació Secundària Obligatòria.

Fidels a l’esperit innovador de Joaquima de Vedruna el claustre de professors de l’escola vetlla per estar al dia tant en els aspectes didàctics i metodològics com en els equipaments tecnològics de l’escola. Apostem per un aprenentatge col·laboratiu i la creació de coneixements en xarxa amb l'objectiu de ser competents en un món cada dia més digital.

El centre participa en un pla d’innovació educativa per a l’aprenentatge de les llengües. Es porten a terme activitats i intercanvis d’experiències per a la motivació en l’ús de la llengua anglesa a nivell europeu, com viatges interdisciplinars i programes internacionals.

Participem activament en projectes d’innovació en eixos transversals com ara "L’educació per la Salut” amb el projecte "SI” ( Salut Integral ).

Gaudim d'una Associació Esportiva Escolar per tal de fomentar l'activitat física i l'esport en el temps de lleure, com a forma de potenciar un estil de vida saludable.

OFERIM:

Una acció educativa amb un caràcter propi definit i amb continuïtat des de la Llar d’infants fins acabar l’escolarització obligatòria.

 • Una cordial convivència i col·laboració entre professors, famílies i alumnes. 
 • Un equip docent estable i amb plena dedicació.
 • Atenció a la diversitat a totes les etapes.
 • Participem en el projecte SI d’educació per la salut.
 • Fomentem l’activitat física i l’esport A.E.E.
 • Treballem per a  una Acció Tutorial propera i individualitzada que vetlla pel benestar emocional dels alumnes.
 • Oferim a tots els alumnes la possibilitat d’experimentar l’èxit.
 • La participació de Projecte lingüístic plurilingüe català, castellà i anglès a totes les etapes educatives i també s'ofereix una optativa de francés o alemany a l'etapa d'ESO.
 • Impartim l’educació visual i plàstica utilitzant l'anglès com a llengua vehicular a 5è i a 6è de primària.
 • Partivipem en projectes d'Intercanvi Europeus.
 • Vetllem per a l'enriquiment de l’aprenentatge amb Activitats Complementàries a totes les etapes educatives.
 • Utilitzem les noves tecnologies (TIC), en l’aprenentatge de les àrees curriculars fent ús dels mitjans audiovisuals. (chromebooks, pissarres digitals i /o canons de projecció a les aules).
 • Acostem els alumnes al món de la robòtica desvetllant habilitats.
 • Potenciem programes de sensibilització per a la sostenibilitat educant amb l'exemple.
 • Desvetllem l'interès per les tradicions i la cultura del nostre poble i el nostre país i restem oberts a la universalitat.
 • Eduquem per la convivència i la PAU.
També et pot interessar...