INFORMACIÓ CURS 2016-2017

Calendari

El curs començarà el 14 de setembre per totes les etapes educatives i per tots els alumnes del centre.

Els dies de lliure disposició aprovats pel Consell Escolar municipal són els  següents:

1r trimestre: 31 d’octubre de 2016

                     9 de desembre de 2016

2n trimestre:  3 de març de 2017

Jornada continuada

El dia 22 de desembre de 2016 i el dia 21 de juny de 2017 les classes acabaran a les 13h.

Vacances escolars

Nadal: Del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017, ambdós inclosos.

Setmana Santa: Del 8 al 17 d'abril de 2017, ambdós inclosos.

El darrer dia de classe pels alumnes de Ed. Infantil 2n cicle, Primària i Secundària és el 21 de juny de 2017.

Les proves extraordinàries de l’ESO de les àrees pendents del curs 2016-2017 es realitzaran el 4 i el 5 de setembre de 2017.

Horaris

  • Llar d’infants: Matí, de 9h a 13h

                              Tarda, de 15h a 19h

  • Ed. Infantil i Primària: Matí, de 9h a 13h

                                          Tarda, de 15h a 17h

  • Ed. Secundària: Matí, de 8h a 13h

                                  Tarda, de 15h a 17h

Preus per al curs 2016-2017

Atenent l’acord pres en Consell Escolar, la quota que fa referència a les Activitats Complementàries a Infantil, Primària i Secundària, serà de 50,50 €.

El cost de la Llar d’infants serà de 95 € tota la jornada i 73 € la mitja jornada.

Serveis

Servei d’acollida matinal: A partir de les 8 h. El preu de 20 € mensuals pels alumnes que utilitzin el servei habitualment i domiciliïn el pagament i d’2 €, per un dia, pels nens i nenes que facin ús del servei de forma puntual, sempre que entrin a l’escola abans de les 9 del matí.

Permanència (Ludoteca): De 5h a 7h. Per aquells nens i nenes d’Educació Infantil i Cicle Inicial de Primària que ho sol·licitin; cal adquirir els tiquets a la “Caixa”, quan els alumnes es queden esporàdicament.

Preu de tiquet: 5 €

Abonament de 20 dies: 80 €

Preu mensual, pels que es quedin tot el mes i domiciliïn el pagament: 50 €.

Menjador:

Es manté el mateix servei del curs passat.

Després de dinar, oferim un temps d’esbarjo i estudi, en el que els alumnes sempre estan acompanyats per monitors.

Atenem els grups segons les seves edats.

L’import serà de 6,70 € pels qui es queden cada dia i de 6,90 € pels alumnes que només es quedin esporàdicament.

Activitats extraescolars

Rebreu informació de l’oferta d’activitats extraescolars que proposa la Junta                  directiva de l’AMPA.

Vestuari

En les etapes educatives d’Educació Infantil i Primària cal fer ús de la bata durant les activitats lectives.

És obligatori l’ús de xandall en les classes d’Educació Física a totes les etapes educatives i, pels alumnes d’Educació Infantil i Primària, també en les sortides escolars.

Recordeu que les bates i el xandall els podeu adquirir on line a través de la Plataforma Clickedu.

Agenda escolar

S’utilitzarà agenda escolar pròpia del nostre Centre a tots els nivells educatius: Llar d’infants, Ed. Infantil, Primària i Secundària.

Es lliurarà a la pròpia escola quan comenci el curs escolar al preu de 6 €.

Llibres de text

La venta dels llibres de text pel proper curs 2016-17 es realitzarà dins del nostre centre escolar per totes aquelles famílies que ho desitgin.També et pot interessar...

Llar d'infants

    La nostra Llar d'infants Un dels trets principals d’identitat de la nostra Llar és ESCOLTAR els infants. Això significa tenir en compte la ...

llegir més »

Educació Infantil

El nostre projecte educatiu s’emmarca dins d’una línia pedagògica de participació activa dels infants i joves en el seu aprenentatge, considerant l...

llegir més »

Educació Primària

La finalitat bàsica d’aquesta etapa educativa és proporcionar als nens i nenes de 6 a 12 anys un marc d’aprenentatges que els permeti iniciar-se en...

llegir més »

Educació Secundària

L’etapa d’Educació Secundària Obligatòria està situada després de l’etapa d’Educació Primària i és la darrera etapa de l’educació obligatòria. Hi a...

llegir més »